INFO & TEXT

About / Ragnhild Joest Harbeck / Scenes (Scener) / Self Portrait / part of Photo Collage from Installation Art / 1997
About / Ragnhild Joest Harbeck / Scenes (Scener) / Self Portrait / part of Photo Collage from Installation Art / 1997
About / Ragnhild Joest Harbeck / Scenes (Scener) / Self Portrait / part of Photo Collage from Installation Art / 1997

DK TEKST

RAGNHILD JOEST HARBECK – billedkunstner –  medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF)

”...Også andre værker rækker ud mod noget æstetisk og abstrakt, som Ragnhild Joest Harbecks fornemme, næsten smagfulde akrylmaleri” – Peter Michael Hornung / kunstkritikker / Politiken

 

BAGGRUND

RJH er billedkunstner, og arbejder med maleri, installationskunst, objekt, digital kunst og grafisk print.

RJH tog efter gymnasiet et ophold på Holbæk Kunsthøjskole. Dernæst grafik- og grundskole semestre på Aalborg Kunstskole.

RJH er efterfølgende uddannet som grafisk designer, og med en 1-årig overbygning som multimediedesigner, siden hen suppleret med ophold på Ærø Kunsthøjskole.

RJH har blandt andet udstillet på de danske censurerede udstillinger KE, KP og KS, og på Art CPH, Kunsthal Nord, Hjørring Kunstmuseum, Øksnehallen, adskillige kunstforeninger og på gallerier i DK.

 

ØJETS DANS PÅ FLADEN OG I RUMMET

Spændingsfeltet mellem buens yderpunkter angiver at scenen er sat i et blink i tid og rum. Fragmenter bliver trukket frem og skubbet bagud på fladen og konkretiserer bevægelsen.

Balancen drages mod den umulige forvrængning, og enderne samles og balanceres med en nerves vibration.

Billedets elastiske rum i vekselvirkning mellem fladens komponenter - gardiner der blafrer i vinden, rytmen i gentagelsens struktur, driften mod spiralens center, en skæv organisme folder sig ud.

Det underfundige og uopdagede land er åbent for udforskning.

 

ENG TEXT

RAGNHILD JOEST HARBECK – visual artist –  member of Danish Visual Artists (BKF)

 "...Also other pieces of artworks reach out to something aesthetic and abstract, as Ragnhild Joest Harbeck's distinguished, almost tasteful acrylic paintings" – Peter Michael Hornung / art critic / Politiken

 

BACKGROUND

RJH is a visual artist working in the field of painting, installation art and objects, digital art and graphic printing. 

After finishing high school, RJH took an art course at Holbæk Kunsthøjskole. Followed by graphic- and art classes at Aalborg Kunstskole.

RJH is subsequently educated as a graphic designer, and supplemented by a 1-year multimedia designer course, and with artist courses at Ærø Kunsthøjskole.

She has among others exhibited at the Danish censored exhibitions KE, KP and KS, and at Art CPH, Kunsthal Nord, Hjørring Art Museum, Øksnehallen, and at several art associations and art galleries in DK.

 

DANCE OF THE EYE AT SURFACE AND IN SPACE

The tension between the ends of the arc, indicates that the stage is set, in a second of time and space. The fragments are arranged on the surface and shows the movement.

The balance is drawn against the impossible distortion, and the ends are collected and balanced with the vibration of a nerve.

The elastic space between the elements of the image - the curtains blowing in the wind, the rhythm of the repeating form of structure, drawn to the center of the twirl, a twisted organism is unfolding.

The subtle and undiscovered land is ready for search.

 

 

About / Ragnhild Joest Harbeck / Scenes (Scener) / Self Portrait / part of Photo Collage from Installation Art / 1997

CATALOGUE

Exhibition catalogue

Denmark: Constructions Contemporary Artists from Denmark

The Danish contribution with artworks from 150 danish artists, curated by Sophus Gether - Gether Contemporary /  Copenhagen 2014 - an ever moving artcollection of images from all over the world.

Gether Contemporary

http://www.imagomundiart.com

http://www.imagomundiart.com/artworks/ragnhild-joest-harbeck-untitled/

Exhibition Catalogue / Ragnhild Joest Harbeck / 150 danish Artists / Artcollection Imago Mundi / 2014
Exhibition Catalogue / Ragnhild Joest Harbeck / 150 danish Artists / Artcollection Imago Mundi / 2014
Exhibition Catalogue / Ragnhild Joest Harbeck / 150 danish Artists / Artcollection Imago Mundi / 2014
Exhibition Catalogue / Ragnhild Joest Harbeck / 150 danish Artists / Artcollection Imago Mundi / 2014
Exhibition Catalogue / Ragnhild Joest Harbeck / 150 danish Artists / Artcollection Imago Mundi / 2014

Poster - solo exhibition

Nykøbing Sjællands Kulturhus Pakhuset

Ragnhild Joest Harbeck

painting drawing object (maleri tegning objekt)

 

CV

CV DK

Medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF)

BKF: http://kunstnerportal.bkf.dk/web/ragnhildjoest-harbeck

Instagram: https://www.instagram.com/ragnhildjoestharbeck

 

RJH er billedkunstner, og arbejder med maleri, og har også arbejdet med installations kunst, digital kunst og grafisk print.

Hun har udstillet på de danske censurerede udstillinger KE, KP og KS, og på Art CPH, Kunsthal Nord, Hjørring Kunstmuseum, Øksnehallen og flere gallerier i DK. Derudover udstillinger i en lang række private og offentlige kunstforeninger.

UDVALGTE UDSTILLINGER:

2020 > Soloudstilling Glostrup Kunstforening, Glostrup

2019 > Soloudstilling Ballerup Kunstforening, Skovlunde

2018 > Soloudstilling Ågalleriet, Frederiksværk

2016 > Dianxi Science and Technology Normal University, Imago Mundi, China

2015 > Fondazione Giorgio Cini, Imago Mundi, Italy

2014 > Imago Mundi, imagomundiart.com, kurateret af Sophus Gether, Gether Contemporary, København

2013 > Øksnehallen, København

2013 > Soloudstilling  Pakhusgalleriet, Nykøbing Sj. Kulturhus

2012 > Kunsthal Nord, Aalborg

2011 > Kunsthal Nord, Aalborg

2011 > Galleri Nakke Hage, København

2010 > KE – Kunstnernes Efterårsudstilling, København

2010 > Kunsthal Nord, Aalborg

2010 > Galleri Elander, Tisvildeleje

2010 > Galleri Nordrum,  Hornbæk

2009 > Galleri Elander, Tisvildeleje

2009 > Art Copenhagen 09 – The Nordic Art Fair, København

2009 > Københavns Byret, København

2008 > Gruppeudstilling, Flow Galleri, dec., Hellerup

2008 > Gruppeudstilling, Flow Galleri, aug. – sept., Hellerup

2008 > "Lys & Transparens", Flow Galleri, maj - juni, Hellerup

2008 > "Æsker", Flow Galleri, febr. - april, Hellerup

2007 > KS - Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup

2007 > Galleri Rebecca Kormind, april, juli, og aug., København

2006 > Gruppeudstilling, Aalborg Kunstpavillon

2004 > Digitalt billedforløb “Boxstruction” på www.thesandwichboxsite.org

2004 > Galleri Chips, udstilling, København

2004 > ”Monumentality”, gruppeudstilling, Soyakagefabrikken, København

2004 > Gruppeudstilling, Aalborg Kunstpavillon

2003 > KP - Kunstnernes Påskeudstilling,  Århus

2003 > "FABRIK2003", Knabstrup Kulturfabrik

2001 > Jubilæumsudstilling, Aalborg Kunstpavillon

2000 > Vinder af konkurrencen "Virtuel Kunst i Cyberspace",  med det interaktive kunstprojekt "Changing Stories"

2000 > Installation "Af jord er du kommet", Aalborg Kunstpavillon

1998 > Gruppeudstilling, Aalborg Kunstpavillon

1998 > Galleri Kildevæld, udstilling, Aalborg

1998 > ”Ung kunst”, Gruppeudstilling, Aalborg Kunstpavillon

1997 > Galleri Værket, gruppeudstilling, Aalborg

1997 > "Scener", installation, Husets Galleri, Aalborg

1997 > "m.m.e.t.c.", Hjørring Kunstmuseum

1997 > "BreakThrough", CD-ROM artprojekt

1996 > Installation "Kulturland 96", Kedelhallen, Aalborg

1996 > Aalborg Gruppeudstilling, Aalborg Kongrescenter

1996 > Galleri Værket, Aalborg

1996 > KS - Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup

CV ENG

Member of Danish Visual Artists / Billedkunstnernes Forbund (BKF)

BKF: http://kunstnerportal.bkf.dk/web/ragnhildjoest-harbeck

Instagram: https://www.instagram.com/ragnhildjoestharbeck

 

RJH is a visual artist working in the field of painting, and former installation art, digital art and graphic printing.

She has previously exhibited at the Danish censored exhibitions KE, KP and KS, and at Art CPH, Kunsthal Nord, Hjørring Art Museum, Øksnehallen, and several art galleries in DK. In addition a large number of exhibitions in both public and private art associations.

SELECTED EXHIBITIONS:

2020 > Soloexhibition Glostrup Kunstforening, Glostrup

2019 > Soloexhibition Ballerup Kunstforening, Skovlunde

2018 > Soloexhibition Ågalleriet, Frederiksværk

2016 > Dianxi Science and Technology Normal University, Imago Mundi, China

2015 > Imago Mundi, Fondazione Giorgio Cini, Italy

2014 > Imago Mundi, imagomundiart.com, curatet by Sophus Gether, Gether Contemporary, Copenhagen

2013 > Soloexhibition Pakhusgalleriet, Nykøbing Sj. Kulturhus

2013 > Øksnehallen, Copenhagen

2012 > Kunsthal Nord, Aalborg

2011 > Kunsthal Nord, Aalborg

2011 > Galleri Nakke Hage, Copenhagen

2010 > KE - Kunstnernes Efterårsudstilling 2010, National Juried Exhibition, Copenhagen

2010 > Galleri Nordrum, July - August, Hornbæk

2010 > Kunsthal Nord, "Looking at Art", Marts - May, Aalborg

2009 > Galleri Elander, June, Tisvildeleje

2009 > Galleri Elander, December, Tisvildeleje

2009 > Art Copenhagen 09, Nordic Artfair, September, Copenhagen

2009 > Copenhagen City Court, January - Marts, Copenhagen

2008 > Group exhibition, Flow Galleri, December, Hellerup

2008 > "Light & Transperency", Flow Galleri, May - June, Hellerup

2008 > Flow Galleri, (former Galleri 360), February - April, Hellerup

2007 > KS - Kunstnernes Sommerudstilling, National Juried Exhibition, Tistrup

2007 > Galleri Rebecca Kormind (Sortedam), April, July and August, Copenhagen

2006 > Group exhibition, Aalborg Kunstpavillon, Aalborg

2004 > Digital picture flow “Boxstruction”, www.travellerssecretbox.dk / www.thesandwichboxsite.org

2004 > Installation art, art project Monumentality, Soyakagefabrikken, Copenhagen

2004 > Galleri Chips, exhibition, Copenhagen

2004 > Group exhibition, Aalborg Kunstpavillon, Aalborg

2003 > KP - Kunstnernes Påskeudstilling, National Juried Exhibition, Aarhus

2003 > "FABRIK2003", Knabstrup Kulturfabrik, Holbæk

2001 > Group exhibition, Aalborg Kunstpavillon, Aalborg

2000 > Winner of the competition "Virtual Art in Cyberspace", Det Nordjyske Landsbibliotek, Aalborg

with the interactive art project "Changing Stories"

2000 > Installation art, “Af jord er du kommet”, Aalborg Kunstpavillon, Aalborg

1998 > Group exhibition, Aalborg Kunstpavillon, Aalborg

1998 > Galleri Kildevæld, exhibition, Aalborg

1998 > "Ung Kunst", group exhibition, Aalborg Kunstpavillon, Aalborg

1997 > Galleri Værket, group exhibition, Aalborg

1997 > "Scener", installation art, Husets Galleri, Aalborg

1997 > "m.m.e.t.c.", Hjørring Kunstmuseum, Hjørring

1997 > "BreakThrough", CD-ROM artproject

1996 > Installation art "Kulturland `96", Kedelhallen, Aalborg

1996 > Group exhibition, Aalborg Kongrescenter

1996 > KS - Kunstnernes Sommerudstilling, National Juried Exhibition, Tistrup

For further information -